Zelfmedicatie

De Banerji-protocollen zijn een combinatie van voorschriften. Een aantal daarvan vindt u op deze pagina. Onder bepaalde condities kunt u met zelfondersteuning beginnen.

Zonder risico

Het starten met de protocollen is zonder risico. U kunt de medicatie in principe gebruiken in iedere fase van de ziekte, ook wanneer u onder reguliere behandeling bent. Wij verzoeken u altijd om eerst het overleg aan te gaan met uw behandelend specialist of huisarts, voordat u overgaat tot het gebruik van de protocollen.