India versus Nederland

IndiaIndia: enorme vlucht

De homeopathische geneeskunst bestaat al meer dan tweehonderd jaar. Gedurende die twee eeuwen zijn vele miljoenen patiënten naar tevredenheid homeopathisch behandeld. En dat voor de meest uiteenlopende en ernstige ziekten. Een van de eerste landen waar de homeopathie een enorme vlucht heeft genomen, is India. Al vanaf het begin van de negentiende eeuw geldt de homeopathie daar als een belangrijke geneeskunst. Zij heeft dezelfde gerespecteerde positie als de reguliere geneeskunde. De patiënt heeft in India de vrije keus of hij naar een reguliere arts wil gaan of naar een homeopathische arts. In deze situatie hebben de Banerji-artsen geweldig werk kunnen doen.

Nederland: ontkenning

De situatie in Nederland staat in scherp contrast met die in India. Ook hier is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de homeopathie. Maar de overheid, de media en de reguliere geneeskunde doen graag anders geloven. Zij ontkennen dat homeopathie een ‘evidence based’ behandelmethode is met een genezend effect. Wie dat toch beweert, wordt fel bestreden.

Privilege voor reguliere therapieën

De homeopathie wordt afgerekend op vermeende argumenten. De reguliere geneeskunde heeft samen met de overheid wetenschappelijke criteria vastgesteld. Maar slechts 30 procent van de reguliere therapieën voldoet aan deze criteria. Anderen beweren dat het hier gaat om slechts 14 procent. Minimaal 70 procent van de reguliere therapieën voldoet dus niet aan de criteria die de reguliere geneeskunde en de overheid zelf hebben vastgesteld. Wat een privilege!

Vrije keuze in gedrang

Dat privilege geldt niet voor de veilige, natuurlijke, geneeskrachtige, duurzame, niet toxische en daarbij ook nog eens goedkope homeopathie. Integendeel. Op een vasthoudende manier wordt de homeopathie aangevallen en gebagatelliseerd. Ook de homeopathische zelfzorgmiddelen ontkomen daar niet aan. Op deze manier komt de individuele vrije keuze van de patiënt ernstig in het gedrang.

Zorg onbetaalbaar geworden

Bijna dagelijks vernemen we in het nieuws welke schade reguliere behandelingen kunnen aanrichten. We horen over het falen van het geneeskundige systeem, waardoor de ziektekostenpremies jaarlijks stijgen. De gezondheidszorg is nu al, maar zeker in de toekomst, onbetaalbaar geworden. In het Europese Parlement gaan stemmen op om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken en om ziekenhuisopnames te minimaliseren. En juist in die eerstelijnsgezondheidzorg kan de homeopathie een belangrijke bijdrage leveren.

Tegenwerking groter dan ooit

In Nederland echter lijkt de ontkenning en tegenwerking groter dan ooit. De tegenstanders van homeopathie blijven hangen in wetenschappelijk al lang achterhaalde vooroordelen. Zij schuiven deze in de media keer op keer als vaststaande feiten naar voren. Zij blijken slecht op de hoogte te zijn van diezelfde wetenschappelijk ontwikkeling die zij hebben aangenomen als maatstaf voor werkzaamheid en acceptatie. Als wetenschappelijke ontdekking en ontwikkeling werkelijk het ijkpunt voor acceptatie vormen, hoort de homeopathie al lang en breed als effectieve geneeskunst geaccepteerd te zijn!

Sterke opmars buiten Nederland

De situatie in Nederland staat dus lijnrecht tegenover die in India. En niet alleen die in India. De homeopathie behoort tot de complementaire geneeskunde. We zien hoe de ontwikkelingen van die complementaire geneeskunde meer en meer worden gewaardeerd in Amerika en de rest van Europa. Nog sterker: deze complementaire geneeskunde is daar bezig met een sterke opmars. Dat zou niet het geval zijn wanneer duidelijk was dat het niet werkt of niet wetenschappelijk bewezen kan worden.

Zwitserland en Duitsland

In Zwitserland heeft de overheid het grootste overkoepelende onderzoek naar homeopathie ooit ondernomen. Het resultaat: na een volksreferendum is de homeopathische geneeskunst daar opgenomen in de basiszorgverzekering. Duitsland, het geboorteland van de homeopathie, heeft van oudsher al meer een traditie als het gaat om de natuurlijke geneeskunde. Homeopathie wordt daar dan ook veel meer gewaardeerd dan in ons land.

Banerji in Nederland

Tegen deze achtergrond is het van groot belang dat wetenschappelijk erkende protocollen naar Nederland gehaald worden. De wetenschap is een rationele bezigheid die mondiaal luistert naar dezelfde wetten. Als wetenschappers het belang van de Banerji-protocollen onderschrijven en het succes van de behandelingen als authentiek beschrijven, zal ook in Nederland de tegenstand moeten veranderen in erkenning. Op 2 en 3 november 2012 waren de Indiase artsen aanwezig op een door de Stichting Hahnemann Homeopathie georganiseerd symposium. Bekijk hier de foto’s »

 

 

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.