Hersentumor

Ik, mijn hersentumor, klassieke homeopathie en de Banerji –protocollen

Op 30 november 2010 werd bij mij de diagnose ‘hersentumor gesteld. Uitvalsverschijnselen hadden zich al gemanifesteerd. Binnen twee weken werd ik geopereerd aan een tumor ter grootte van een kiwi. Om zo weinig mogelijk last van de operatie te hebben en daarna snel te herstellen vroeg ik om ondersteuning van homeopathische geneesmiddelen. Vóór de operatie kreeg ik een homeopathisch middel om het lichaam in staat te stellen goed op de narcose te reageren en om zo snel mogelijk te herstellen van de operatiewonden. De operatie verliep succesvol, maar helaas was een volledige verwijdering van de tumor, i.v.m. risico op beschadiging van vitale delen niet mogelijk. Voor de achtergebleven resten zou een bestraling volgen. Ook direct na de operatie kreeg ik meerdere keren de geëigende middelen. Van de operatie herstelde ik wonderbaarlijk snel. Ik heb slechts een halve dag en nacht op de intensive care gelegen, en vier dagen na de operatie mocht ik al naar huis  (natuurlijk wel met de noodzakelijke begeleiding en intensieve zorg). Ondertussen werd uit pathologisch onderzoek duidelijk dat de tumor een astrocytoom-oligodendrocytoom, graad 3 (ongeneeslijk) was. In jan/febr. 2010 heb ik 30 dagen intensieve bestraling ondergaan. Zowel vóór als na de bestraling heb ik het homeopathische middel Radium Bromatum gebruikt. Van de verwachte bijwerkingen van de bestraling, zoals hoofdpijn, misselijkheid en verbranding, heb ik geen last gehad. Na de bestralingsperiode bleef mijn situatie anderhalf jaar stabiel. Ik gebruikte meerdere homeopathische middelen. In november 2011 werd op een MRI-scan opnieuw tumorgroei geconstateerd. In januari 2012 volgde een operatie. Met succes werd de gehele tumor verwijderd. Ook rondom deze operatie werd ik door homeopathische middelen ondersteund. Uit pathologisch onderzoek bleek helaas dat het om een gededifferentieerde graad 4 tumor ging (een glioom). De tumor was dus in agressiviteit toegenomen. Dit was een enorme tegenvaller! In februari 2012 ben ik, geïnspireerd door de Banerji’s gestart met het gebruik van Ruta C6 en Calcium Phosphoricum. Bij de volgende MRI-scan in april 2012 bleek, dat er weliswaar sprake was van tumorgroei, maar tegen alle verwachtingen in was er sprake van een zeer minimale groei. Toch stelden specialisten van twee ziekenhuizen chemotherapie voor en er werd gezegd, dat het om een zeer ernstige situatie ging en ik niks meer moest uitstellen in mijn leven. Ik besloot géén chemotherapie te starten, maar verder te gaan met de hersentumor middelen van de Banerji’s, en zoveel mogelijk te genieten van het leven. Onder het motto: ‘liever doodgaan vanuit een plezierig leven, dan vanuit een, door de chemo veroorzaakte afgenomen levenskwaliteit’. In augustus 2012 bleek uit een nieuwe MRI-scan dat mijn situatie stabiel was; er was van nieuwe tumorgroei geen sprake! Ik kon opgelucht ademhalen en zelfs voorzichtige toekomstplannen maken. In november 2012 volgde wederom een MRI-scan. Er was sprake van een verbeterde situatie; de specialisten in het ziekenhuis spraken van een verkleining van de tumor, en de Banerji’s gaven zelfs aan dat er helemaal geen sprake meer was van tumorweefsel. Geweldig nieuws!! In mei 2013 volgt pas weer een nieuwe controle; MRI-scan. Ik ben verder gegaan met genieten van het leven en het maken van vele toekomstplannen!!! Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen via info@klassiekehomeopathie.nl. 30-11-2009 30-11-2009 14-11-2011 14-11-2011 23-04-2012 23-04-2012 01-08-2012 01-08-2012 05-11-2012 05-11-2012

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.